Εποχή της Τουρκοκρατίας

Παιδεία και Νεοελληνικός Διαφωτισμός στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα

Με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης πολλοί πνευματικοί άνθρωποι κατέφυγαν στη Δύση. Στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, μέχρι το 1600 περίπου, η παιδεία έπεσε σε πραγματική παρακμή. Η Εκκλησία, φορέας της ελληνικής παιδείας και γλώσσας...