1950-1967

1950 – 1967: εκπαιδευτικό έλλειμμα και προσπάθειες μεταρρύθμισης

Ενώ αυτή την περίοδο η εκπαίδευση θεωρείται διεθνώς ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης και ενισχύεται με πολλούς τρόπους, στην Ελλάδα οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση είναι απελπιστικά χαμηλές (π.χ. το...