1922-1932

1922-1932

Η Μικρασιατική καταστροφή το 1922 μετασχημάτισε δραματικά τον γεωγραφικό, πληθυσμιακό, κοινωνικό και ιδεολογικό χάρτη της Ελλάδας, προκαλώντας πολιτική αστάθεια: από το 1920 έως το 1928 άλλαξαν 34 κυβερνήσεις, 25 υπουργοί...