Το προφίλ του εκπαιδευτικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Στη παρούσα Διπλωματική Εργασία γίνεται αναφορά στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καιπαράλληλα εκτενής αναφορά για το κάθε προφίλ που εκφράζει τον καθένα από αυτούς. Αναφέρονται ακόμη διάφορα αίτια και λόγοι άγχους που επηρεάζουν τους ίδιους αλλά και τον κύκλο τους.

Υπάρχει ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ως προς τον χαρακτήρα, την συμπεριφορά και την θέληση για το επάγγελμα τους, αλλά και την απόδοση τους κατά την διάρκεια του μαθήματος. Η σημασία του εκπαιδευτικού για τους μαθητές είναι τεράστια, εφόσον επηρεάζει άμεσα τον σχηματισμό του χαρακτήρα τους και την ομαλή ένταξη τους στην σημερινή απαιτητική κοινωνία.

Επίσης, παρουσιάζεται το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην κοινωνία. Πιο αναλυτικά, γίνεται αναφορά στον όρο «δάσκαλος» και σε κάποια από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της καθημερινότητάς του, που τον βοηθούν να εγκλιματίσει τον μαθητή στη κοινωνία. Δίνεται έμφαση στην συμπεριφορά του εκπαιδευτικού διότι λειτουργεί ως πρότυπο στους μαθητές, καθώς και συμβάλλει στο έργο της κοινωνίας υποστηρίζοντας την ισότητα και την εξάλειψη του αναλφαβητισμού.

Ακόμα, αναλύεται η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη κατά την διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, ο σεβασμός του προς τους μαθητές του ως προς την διαφορετικότητα τους αλλά και η φιλική σχέση που δημιουργεί για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους. Επίσης, περιλαμβάνεται ο ρόλος της προετοιμασίας του μαθήματος του εκπαιδευτικού καθώς αποτελεί σημαντικό μέρος για την επιτυχία της διδασκαλίας, ως προς τη κατανόηση και την απόδοση των μαθητών.

Επιπροσθέτως, αναφέρεται στο άγχος και τα διλήμματα με τα οποία συχνά έρχεται αντιμέτωπος ο εκπαιδευτικός εν ώρα εργασίας εντός του εκπαιδευτικού χώρου, αλλά και στα αίτια τα οποία τα προκαλούν. Ακόμα, παρουσιάζεται ο τρόπος που επηρεάζει την προσωπική ζωή των εκπαιδευτικών αλλά και τη καθημερινότητα, καθώς και οι συνέπειες και επιπτώσεις των εκπαιδευτικών σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικό του προφίλ που χαρακτηρίζεται από κάποια στοιχεία συμπεριφοράς, όπως π.χ. τρόπος διδασκαλίας και τρόπος που αντιμετωπίζει τους μαθητές του. Ακόμα, ο χρόνος που αφιερώνει για να προετοιμάσει το μάθημα του αλλά και τον χρόνο που αφιερώνει για την επίλυση κάποιου προβλήματος μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Επίσης, ο τρόπος που επιλέγει να πραγματοποιήσει το μάθημα του αλλά και οι μέθοδοι που θα ακολουθήσει για την επίτευξη μεταλαμπάδευσης των γνώσεων του στους μαθητές. Αυτό εξαρτάται από την προσωπική ιδιοσυγκρασία του εκπαιδευτικού και την θέληση για τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Τέλος, παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα. Γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων, προσπάθεια ερμηνείας τους και αναφέρονται οι μελλοντικές προοπτικές.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ