Τα ψηλά βουνά, Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού

Τα Ψηλά Βουνά. Εξώφυλλο της Α’ έκδοσης (αρκετά από σχέδια της εικονογράφησης ήταν του ίδιου του Ζ. Παπαντωνίου)

Το εγχειρίδιο ήταν αναγνωστικό για την Γ΄ Δημοτικού. Περιλαμβάνει μια αφηγηματική ιστορία, η οποία εμπεριέχει ηθικά διδάγματα για την ηθικοπλαστική καλλιέργεια των μαθητών. Η γλώσσα είναι δημοτική και το ύφος απλό. Στο παράρτημα περιλαμβάνει ποιήματα και τραγούδια.

Διαβάστε όλο το εγχειρίδιο εδώ