Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην ελληνική τοπική εκπαίδευση

Η έντονη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2010 -2014), εκτός από τις δημοσιονομικού τύπου διαστάσεις της, επέφερε γενικότερες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Δε θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς πως δεν υπάρχει πλευρά της κοινωνικής ζωής που δεν επηρεάστηκε. Όπως ήταν αναμενόμενο, μεταξύ όλων των άλλων, και η ελληνική εκπαίδευση δέχτηκε επιδράσεις ποικιλότροπα και εις βάθος από την εν λόγω κρίση σε όλες τις εκφάνσεις της (χρηματοδότηση, θεσμοί, διάρθρωση, εκπαιδευτικές πρακτικές και στάσεις, δημόσιος και ιδιωτικός της χαρακτήρας κλπ.).

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις επιρροές της οικονομικής κρίσης σε κάποια μόνο τμήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Α) τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στη χρηματοδότησης της Τυπικής Εκπαίδευσης από την Πολιτεία.
Β) τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στους θεσμούς που άπτονται της λειτουργίας της Τυπικής Εκπαίδευσης (νομοθετικές ρυθμίσεις που τα τελευταία τέσσερα χρόνια ψηφίστηκαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο και αφορούν στην Τυπική Εκπαίδευση άμεσα ή έμμεσα καθώς και άλλες διαρθρωτικές αλλαγές).

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ