Η προσφορά του Καποδίστρια στην παιδεία και η εισαγωγή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στο ελληνικό σχολείο

Η αλληλοδιδακτική μέθοδος, είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε τον 17ο αιώνα στην Αγγλία και τον 18ο αιώνα στην Γαλλία του Σαραζίνου. Στην Ελλάδα έφτασε μετά την επανάσταση του 1821, την οποία έφερε ο Ιωάννης Κοκκώνης, στα χρόνια του Καποδίστρια. Αναπτύχθηκε πολύ στις δύο αυτές χώρες που προαναφέραμε μιας και είχε πολλά θετικά στοιχεία, όπως εξοικονόμηση χρημάτων, χώρου, χρόνου, καθώς και καλύτερη απόδοση στην μάθηση. Βέβαια, σύμφωνα με διάφορες πηγές , η αλληλοδιδακτική μέθοδος έχει τις ρίζες της από πολύ παλαιότερα στα χρόνια της Αρχαιότητας και στον Μεσαίωνα, όπου συναντούμε παρεμφερείς μέθοδοι διδασκαλίας. Επίσης, ο Γεώργιος Κλεόβουλος ήταν ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές της αλληλοδιδακτικής μεθόδου παγκοσμίως, μιας και έφτιαξε στην Γαλλία τους γνωστούς Πίνακες Αλληλοδιδακτικής μεθόδου, τους οποίους έφερε και στην Ελλάδα καθώς και για το αλληλοδιδακτικό σχολείο που έφτιαξε στο Ιάσιο. Ακόμη, ένας ακόμη σημαντικός άνθρωπος που συνέβαλλε στην ανάπτυξη της μεθόδου αυτής, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, καθώς υποστήριξε και ανέπτυξε την αλληλοδιδακτική και ίδρυσε το ορφανοτροφείο στην Αίγινα, το οποίο λειτούργησε και ως αλληλοδιδακτικό σχολείο. Τέλος, έχουμε την αμφισβήτηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου και την αντικατάστασή της από άλλες μεθόδους.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ