Η Εκπαίδευση κατά την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις πολιτικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις της περιόδου 1958-1974. Ξεκινώντας με την περίοδο του 1958-1967 όταν και το πολίτευμα της Ελλάδας ήταν δημοκρατία, διαφαίνονται οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον πολιτικό χώρο, που με τη σειρά τους οδήγησαν σε συνεχείς εντάσεις και τελικά στο διχοτομισμό του ελληνικού λαού.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην περίοδο της δικτατορίας και την επιβολή Χούντας από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Στις 21 Απριλίου του 1967 πραγματοποιήθηκε το πραξικόπημα από το στρατό, ώστε να αναλάβει την εξουσία.

Στις 17 Νοέμβρη του 1973 εισβάλλουν τα τανκς στο Πολυτεχνείο της Νομικής Αθηνών για να καταπνίξουν την επανάσταση των φοιτητών. Οι θάνατοι, οι τραυματισμοί που προηγήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση του Παπαδόπουλου από τον Δημήτριο Ιωαννίδη.

Εν συνεχεία, γίνεται νύξη στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964, που αποτελεί την πλέον ουσιαστική προσπάθεια βελτίωσης της ελληνικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της. Πράγματι, κατά τη περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν ποικίλες αλλαγές όσον αφορά τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που προσέδωσαν ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Ακολούθως, έχουμε την περιγραφή της εκπαίδευσης κατά την περίοδο της δικτατορίας, όπου οι συνταγματάρχες για να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους, επανέφεραν και πάλι το κλασικιστικό και θεωρητικό χαρακτήρα στην εκπαίδευση, με στόχο οι νέοι να μην αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να υπακούν εύκολα σε αυτούς.

Εν κατακλείδι, η εργασία ολοκληρώνεται με το εμπειρικό μέρος της έρευνας και την καταγραφή των συμπερασμάτων βασισμένη στα στοιχεία και τις πληροφορίες που αντληθήκαν από τους εθελοντές που συμμετείχαν στη συνέντευξη.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ