Η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης από την καθιέρωση της συνδιδακτικής μεθόδου (1880) έως το 1895

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος μου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό θεμάτων, ενώ η κατεύθυνσή μου, η Ιστορική Παιδαγωγική, μου προσέφερε μια ολοκληρωμένη εικόνα της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Συνεπώς, είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με διαφορετικές πτυχές της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και να επιλέξω ένα θέμα, το οποίο πραγματικά με ενδιέφερε.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας δε θα ήταν δυνατή χωρίς την πολύτιμη βοήθεια ορισμένων προσώπων, στους οποίους οφείλω θερμές ευχαριστίες. Πρώτα από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. Μεγάλο μέρος των πρωτογενών πηγών της εργασίας μου, σχεδόν όλα τα Αλφαβητάρια, φιλοξενείται στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Οι υπάλληλοί της, κατά την επίσκεψή μου σε αυτή, ήταν ιδιαίτερα φιλόξενοι και πρόθυμοι να με βοηθήσουν, να μου προσφέρουν το υλικό και να λύσουν τυχόν απορίες μου. Παρόμοια προθυμία και εξυπηρετικότητα βίωσα και σε όσες Βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απευθύνθηκα για να αντλήσω το πρωτογενές υλικό που αξιοποίησα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον επόπτη της εργασίας μου, Βασίλη Φούκα, λέκτορα του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο οποίος από την πρώτη στιγμή μου εμπιστεύθηκε ένα αρκετά απαιτητικό θέμα και με όπλισε με κουράγιο, ώστε να υλοποιήσω την αρχική μου ιδέα. Κατά την εκπόνηση της εργασίας μου, ήταν πάντα πρόθυμος να συζητήσει μαζί μου τους προβληματισμούς και τις απορίες μου, ενώ οι καίριες παρεμβάσεις του συνέβαλαν στη βελτίωση του παρόντος πονήματος. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομότιμη καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου- Καραστεργίου, η οποία συνέβαλε στην οριοθέτηση του θέματος και με καθοδήγησε με εύστοχες επισημάνσεις.

Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλω στην οικογένειά μου για την υλική και την ηθική στήριξη που μου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια και στους φίλους μου για την υποστήριξη και τη συμπαράστασή τους.

Άννα Μαρτζιβάνου
Θεσσαλονίκη 2014

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ