Εμπρός για μια Ελλάδα νέα…

Η παρούσα εργασία είχε ως έναυσμα το προσωπικό μου ενδιαφέρον για τη σημασία και τον ρόλο των σχολικών βιβλίων και συγκεκριμένα των αναγνωστικών στη διαμόρφωση στάσεων και πεποιθήσεων στους μαθητές και στις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όσον αφορά τη χρονική περίοδο, αποτελεί και αυτή προϊόν προσωπικής επιλογής, για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών δρώμενων σε ένα πλαίσιο νέων πολιτικών συνθηκών, όπως αυτές που δημιουργούνται με το καθεστώς της 4ης Αυγούστου.

Θεωρώ πως τέτοιου είδους ιστορικές μελέτες μπορούν να αποβούν πολύ χρήσιμες στην προσπάθεια αναζήτησης της εξέλιξης των εκπαιδευτικών πραγμάτων στην πάροδο των χρόνων και των συνεχών κοινωνικών-πολιτικών-οικονομικών μεταβολών στη χώρα μας. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αποτελέσει και αυτή ένα μικρό κομμάτι αλλά αναγκαίο στην προσπάθεια διερεύνησης της ελληνικής εκπαίδευσης μέσα από την ιστορία.

Σε αυτό το σημείο, όχι μόνο για τυπικούς λόγους, αλλά και ουσιαστικούς, επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τον επόπτη της εργασίας αυτής, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλη Φούκα, ο οποίος, με τη συστηματική του καθοδήγηση, τις ουσιαστικές επισημάνσεις και λύσεις που πρότεινε κατά την πορεία της εργασίας, συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωσή της.

Επίσης, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Αναπληρωτή Καθηγητή του ίδιου τμήματος, κ. Κυριάκο Μπονίδη, για την πολύτιμη βοήθεια, παρότρυνση και ενθάρρυνση για την ενασχόληση με την παρούσα έρευνα.
Τέλος, θα συνιστούσε μεγάλη παράλειψη αν δεν ευχαριστούσα την οικογένειά μου και το στενό φιλικό μου περιβάλλον, που με την ψυχολογική υποστήριξή τους συνέβαλαν σημαντικά στην προσπάθειά μου να ολοκληρώσω την εργασία αυτή.

Στέφανος Σαφούρης
Θεσσαλονίκη 2016

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ