Εισαγωγικό Κείμενο

Καλώς ήρθατε στο Μουσείο Ιστορίας της Δημοτικής Εκπαίδευσης της περιοχής Θέρμου, της ορεινότερης περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το Μουσείο παρουσιάζει την ιστορία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις (ή απόπειρες μεταρρυθμίσεων) και τα χρόνια εκπαιδευτικά προβλήματα. Ταυτόχρονα αποτυπώνει την εικόνα της εκπαιδευτικής ζωής στην περιοχή του Θέρμου, από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας (με τη γνωστή συνεισφορά του Απόκουρου στην παιδεία) μέχρι σήμερα.

Η εκπαίδευση στην περιοχή βίωνε πάντα τη σκληρή πραγματικότητα της περιφέρειας, με τις πολλές και ποικίλες δυσλειτουργίες λόγω της απόστασης από τα διοικητικά κέντρα και των επιπλέον δυσκολιών που δημιουργεί το ορεινό ανάγλυφο, οι δύσκολοι χειμώνες και η φτώχια των κατοίκων.

Ωστόσο οι άνθρωποι εδώ, με επιμονή και προσπάθεια, από την ίδρυση ακόμα του νεοελληνικού κράτους, πάλευαν να εξασφαλίσουν σχολεία για τα παιδιά τους. Έτσι η περιοχή του Θέρμου, τουλάχιστον στα μέσα του 20ου αιώνα, έσφυζε από σχολική ζωή, με σχολεία πολυπληθή σαν πολύβουα μελίσσια.

Η εικόνα των εκπαιδευτικών πραγμάτων αλλάζει δραματικά από την δεκαετία του 1970 και κυρίως του 1980. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου σε συνδυασμό με το δημογραφικό πρόβλημα μετέβαλαν ριζικά την εκπαιδευτική φυσιογνωμία του τόπου∙ σήμερα λειτουργεί μόνο ένα σχολείο σε όλη την περιοχή (το Δημοτικό Σχολείο Θέρμου), ενώ κατά την δεκαετία του 1960 λειτουργούσαν σαράντα ένα σχολεία.

Όμως το δημογραφικό είναι το μόνο πρόβλημα της παιδείας σήμερα;

Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς δηλώνουν ανικανοποίητοι από την κατάσταση στα σχολεία. Η ελληνική εκπαίδευση μοιάζει να βρίσκεται σε μόνιμη καθήλωση και ακαμψία.

Χρειάζονται τα εκπαιδευτικά πράγματα στην Ελλάδα ριζική μεταρρύθμιση;

Το Μουσείο Ιστορίας της Δημοτικής Εκπαίδευσης επιχειρεί να θέσει ερωτήματα, να ενδυναμώσει τον υγιή προβληματισμό και να δώσει μια μικρή ώθηση σε νέες αναζητήσεις, για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, θα συμβάλλει στην πρόοδό της και θα μορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

Το Μουσείο Ιστορίας της Δημοτικής Εκπαίδευσης αφιερώνεται στον δάσκαλο Αθανάσιο Ιωάννου Πριόνα, που υπηρέτησε το Δημοτικό Σχολείο Ταξιάρχη από το 1967 έως το 1988. Στο πρόσωπό του το Μουσείο τιμά κάθε δάσκαλο που υπηρέτησε στην περιοχή του Θέρμου και πρόσφερε στα παιδιά της.