Εικόνα και σχολικό βιβλίο

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το Κολλέγιο Αθηνών συνδιοργάνωσαν στις 10-12 Μαΐου 2019 στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός». Το BLOD βιντεοσκόπησε και δημοσιεύει τις Κεντρικές Ομιλίες της πρώτης ημέρας του συνεδρίου.

Το Σχολείο και ο Πολιτισμός αποτελούν δύο αλληλένδετα αναπτυσσόμενους κύκλους που αλληλοτροφοδοτούνται. Εκφάνσεις του Πολιτισμού εκφράζονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, καθώς και με την υλοποίηση ποικίλων τυπικών ή άτυπων δράσεων που προϋποθέτουν την εμπλοκή των μαθητών. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να υποστηριχτούν στην προσπάθειά τους για αποτελεσματικότερη κατάκτηση της γνώσης, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά ώστε να εξελιχθούν σε κριτικά σκεπτόμενους, υπεύθυνους και συνειδητά ενεργούς πολίτες. Από την άλλη, το σχολείο μπορεί να εμπλουτίσει με σχετικά παραγόμενα της σχολικής ζωής διάφορες εκφάνσεις του Πολιτισμού αλλά και να συμβάλλει στη διάχυσή τους στις τοπικές κοινότητες. Στην αμφίδρομη και παιδαγωγικά σημαντική σχέση Σχολείου και Πολιτισμού εστιάζει η θεματική του Συνεδρίου.

Εικόνα και σχολικό βιβλίο

Η εικονογράφηση των σχολικών βιβλίων διαδραματίζει έναν καίριο ρόλο στην επιτυχία και την αποτελεσματικότητά τους και γι’ αυτό εξάλλου η χρήση της εικόνας στην ιστορία του σχολικού βιβλίου ξεκίνησε πολύ νωρίς, περνώντας από πολλά στάδια στην πορεία του χρόνου. Η εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων συμβάλλει εκτός της επαφής των παιδιών με την τέχνη και τα αισθητικά ρεύματα, στην καλύτερη κατανόηση και αποκωδικοποίηση του κειμένου και στην εξοικείωσή τους με τον οπτικοακουστικό γραμματισμό, δεξιότητα απαραίτητη στη σημερινή πολυτροπική κοινωνία. Μέσα από τη μελέτη της εικονογράφησης των σχολικών βιβλίων ο αναγνώστης ακολουθεί μια πορεία και ένα μαγευτικό ταξίδι, όχι μόνο στην ιστορία εξέλιξης της τέχνης αλλά ταυτόχρονα και στην ιστορία του σχολικού βιβλίου και της ιστορίας της εκπαίδευσης. Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι σταθμοί της ιστορίας της εικονογράφησης των ελληνικών σχολικών βιβλίων καθώς και οι σημαντικότεροι καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με την εικόνα στο σχολικό βιβλίο.

Ομιλητές
Κανταρτζή Ευαγγελία

Δείτε το οπτικοακουστικό υλικό της εκδήλωσης εδώ